Utveckling och förvaltning av bostäder och lokaler

Om Lustgården

Lustgården är en familjeägd koncern som grundades 1984. Visionen är att utveckla och förvalta bostäder och lokaler där hyresgäster trivs. Geografiskt fokus har historiskt varit Jönköping där koncernen också har sitt säte.

Lustgården är med och utvecklar den nya stadsdelen, Munksjöstaden, i Jönköping.

Lustgården strävar efter hög kvalitet, god service och långsiktighet i förvaltning och utveckling av egna fastigheter i attraktiva lägen. Lustgården har också vid två tillfällen, 2001 och 2010, tilldelats Stadsbyggnadspriset i Jönköping.

Förvaltningsstrategi

Lustgårdens vision är att vara ett attraktivt fastighetsbolag, med mål att ha branschens nöjdaste kunder. Vi fokuserar på att ge en hög servicenivå, vilket kräver ett nära samarbete med våra hyresgäster. Förvaltningen kännetecknas av personliga relationer och personliga möten.

Vi fokuserar på att ge en hög servicenivå, vilket kräver ett nära samarbete med våra hyresgäster.

Hållbar utveckling

Långsiktighet är grunden för hur vi bygger och förvaltar våra fastigheter. Vi strävar alltid efter att skapa flexibla bostäder och lokaler. Det gynnar våra kunder och hyresgäster, och utvecklar och förbättrar samtidigt vår verksamhet utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vår verksamhet ska präglas av ett ansvarsfullt agerande gentemot hyresgäster, medarbetare och övriga intressenter samt utvecklas med minsta möjliga påverkan på miljön. Så långt det är möjligt certifierar vi därför våra nyproducerade byggnader enligt erkända system, exempelvis Miljöbyggnad. Vi satsar också på förnybar energi genom solkraft (solceller och solfångare) i flera av våra projekt.

Finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning är mycket god. Vi har vid flera tillfällen blivit trippel A-rankade i Soliditets kreditvärderingssystem, vilket betyder att vi är ett tryggt och stabilt företag. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas i nya områden med goda lägen.