Exploatering

En ny stadsdel i centrala Jönköping

Tillsammans med den lokala byggherren Tosito utvecklar och bygger Lustgården Munksjöstaden i centrala Jönköping. Området kommer att bestå av bostäder, handel och kontor. Det är en historisk plats där Munksjö AB tidigare hade sitt huvudkontor och mycket av sin papperstillverkning.

Området förvärvades 2007 och därefter har Lustgården drivit stadsutvecklingsprocessen med gestaltningsprogram och detaljplan. Hänsyn har fått tas till ett flertal historiska industribyggnader som nu skapar kontraster till den nybyggnation som växer fram.

Närmiljön präglas av närheten till Munksjön som självklart kommer att erbjuda sjöutsikt för många av de som bor och arbetar i området. Det kommer också att anläggas ett flertal bryggor och grönområden i stadsdelen. Grönområdena kommer att erbjuda platser för möten och rekreation för de som bor och arbetar i Munksjöstaden.

Området omfattar totalt cirka 1 500 bostäder, 10 000 kvm kontor samt 10 000 kvm handel. Hela området väntas vara färdigställt runt år 2025. I den första etappen som antogs 2014 finns både bostäder och kontor. Där varvas våningshus med lägre hus för att skapa en luftig stadsmiljö som bryter upp både linjer och rum för en mer dynamisk känsla.

Lustgården kommer i första detaljplanen att bygga cirka 350 nyckelfärdiga bostads- och hyresrätter åt Riksbyggen och Kommunal medan resterande del byggs gemensamt av Tosito och Lustgården. Första inflyttning skedde i början på 2016 då det runda utropstecknet i södra delen av området blev klart. Kontorsbyggnaden är hela 16 våningar och den högsta byggnaden i Jönköping.

Projekt
Munksjöstaden
Område
Jönköping
Färdigt
Pågår
Kontakt
Niklas Järvhammar
0709-30 55 50
Epost
Kontakt
Daniel Alm
0725-44 65 25
Epost