Integritetspolicy

Vi på Lustgården AB är måna om våra kunders integritet. Syftet med GDPR-lagstiftningen är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Både vi och personuppgiftsbiträde ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade, att behandlingen följer gällande dataskyddsregler och mot obehörig åtkomst/användning.

Besök på vår webbplats och ifyllande av intresseanmälan

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer eller personuppgifter som du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan på vår hemsida alternativt via mejl. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke eller intresseavvägning och därför kan du närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Tecknande av hyresavtal

De personuppgifter som lämnas till Lustgården AB i samband med att hyresavtal tecknas kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra hyresavtalet och kringtjänster bundna till hyresavtalet. Det innebär således att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgäster, leverans av bredband/tv/el och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under själva hyresförhållandet kan komma att behandlas. Uppgifterna sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen.

Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas, kontakta oss på info@fastighet-lustgarden.se så får du ett registerutdrag, eller om du önskar återkalla ditt samtycke alternativt har några frågor.