Vård och underhåll, av fastigheter och relationer

Livsstil

Vårt jobb är å ena sidan att underhålla, förädla och bygga i hårda material. Å andra sidan är våra fastigheter ingenting utan de människor som fyller dem. Det är våra hyresgäster som gör att lägenheterna blir hem och lokalerna blir arbetsplatser.